Nočné parkovanie

Pri uzatvorení zmluvy o nočnom parkovaní môžete po úhrade mesačného alebo ročného paušálneho poplatku parkovať v garáži počas určeného časového obdobia (napr. v pracovné dni v čase od 17 hod. do 9 hod., počas víkendov a štátnych sviatkov 24 hod. denne). Kontrola pri vjazde a výjazde prebieha spravidla bezkontaktnou parkovacou kartou. Parkovať môžete na ktoromkoľvek parkovacom mieste v rámci priradenej časti garáže. Zohľadňujte minimálnu dĺžku trvania zmluvy. Parkovanie mimo určeného časového obdobia je spoplatnené poplatkom za krátkodobé parkovanie.