Reklama

Veľké plochy

Podsvietené veľké plochy.

Reklamné plochy so systémom napínacích rámov podľa želania zákazníka a v rámci možností v danej lokalite. Podsvietenie reklamných plôch je zabezpečené pomocou štandardného osvetlenia alebo LED-technikou.

Veľké plochy bez a s podsvietením.

Reklamné plochy so systémom napínacích fólií podľa želania zákazníka a v rámci možností v danej lokalite, veľmi vhodné aj pre zakrivené oblasti.

Zaklápacie rámy

Reklamu v zaklápacích rámoch je možné vymeniť rýchlo a cenovo výhodne. Štandardný formát je A0 (84,1 x 118,9 cm), iné formáty sú možné na požiadanie.

Reklamy v LED-rámoch

Optimálne osvetlenie reklamy vďaka LED-technike pri nízkej spotrebe elektrickej energie. Reklamu v zaklápacích rámoch je možné vymeniť rýchlo a cenovo výhodne. Štandardný formát je A0 (84,1 x 118,9 cm), iné formáty max. do 105 x 300 cm sú možné na požiadanie.

Reklama na rampách

Reklama je možná na vstupnej a výjazdovej rampe. Reklamu možno umiestniť buď celoplošne formou lepiacej fólie alebo prostredníctvom tabúľ (max. celková povolená hmotnosť na jednu rampu je 400g). Presný rozmer/množstvo získate na požiadanie.