Hotelová karta

Hotelová karta sa vystavuje na dobu trvania Vášho pobytu. S touto kartou môžete parkovať v garáži kedykoľvek a bez ohľadu na to, či ste prvý vjazd uskutočnili prostredníctvom krátkodobého parkovacieho lístka alebo už hotelovou kartou – Váš prvý vjazd do garáže však určuje začiatok doby platnosti. Túto službu ponúkajú vybrané hotely v blízkosti jednotlivých garáží – t. z. ľubovoľné parkovanie počas trvania Vášho pobytu v hoteli za fixný poplatok.