Týždňové karty

Týždňové karty sú k dispozícii na dobu jedného až štyroch týždňov. Po zaplatení paušálneho poplatku môžete parkovať v garáži počas zvoleného obdobia bez časového obmedzenia. Parkovať môžete na ktoromkoľvek parkovacom mieste v rámci priradenej časti garáže.

Týždňová karta je dostupná pri pokladni garáže.

Vo Viedni garážach Park + Ride Hütteldorf, Leopoldau alebo Spittelau si môžete zakúpiť týždňovú kartu priamo v parkovacích automatoch.