Dolgoročno parkiranje

Dolgoročno parkiranje je možno s predhodnim podpisom pogodbe o koriščenju parkirnih kapacitet za nedoločen čas. Plačevanje obveznosti se izvaja mesečno. Fizične osebe plačilo izvedejo na avtomatski plačilni postaji (APP) le z gotovino. Mesečne obveznosti za pravne osebe se izvajajo preko transakcijskega računa na podlagi izdanega računa. Kontrola uvozov in izvozov se izvaja preko bezkontaktne parkirne kartice, ki ima številčno oznako. Časovno obdobje za takšno parkiranje je neomejeno.