Impresum

Za vsebino spletne strani je odgovorno podjetje

Best in Parking - Maribor d.o.o.

Pot za Brdom 102, 1000 Ljubljana
ID za DDV: SI 96 598 255
Informacije o knjigovodstvu: TPA savjetovanje d.o.o
Telefon: +386 / 1/ 1 / 520 86 60

e-mail: 01-UKCM-Garaza@bestinparking.si

www.bestinparking.si

Vse cene so navedene z zakonsko predpisanim davkom na dodatno vrednost (DDV). Cena, ki je navedena brez zakonsko predpisanega davka na dodano vrednost (DDV) je dodatno označena.

Zaščita osebnih podatkov

Obvezujemo se, da bomo Vaše osebne podatke strogo varovali in ne bodo dostopne tretjim osebam.

Izključena odgovornost

Spletno stran osvežujemo in preverjamo, vendar ne moremo izključiti napak, na podlagi katerih bi lahko zoper družbo zahtevali kakršenkoli pravni zahtevek. Prav tako lahko ponudbe na spletni strani brez predhodne najave spremenimo ali odstranimo, na podlagi katere bi lahko nastal kakršenkoli pravni zahtevek.

Povezave na našo spletno stran

Obstaja možnost, da so povezave na našo spletno stran izvedene, vendar brez naše odobritve. Za neodobrene povezave na našo spletno stran ne odgovarjamo. Povezave na našo spletno stran so prepovedane in jih bomo tudi pravno sankcionirali.

Avtorske pravice

Znak in znamka „Best in Parking“ je zaščitna znamka, ki se lahko ustno in figurativno uporablja izključno z našim dovoljenjem, ki mora biti predhodno pisno odobreno. Enako velja za vse podatke in fotografije na spletni strani, ki se ne smejo kopirati in uporabljati za druge namene.

Zaščita podatkov

Internetna stran uporablja Google Analytics, Google Inc. pa uporablja vsebino za sledenje in poročanje ( v nadaljevanju: Google). Google Analytics uporablja tako imenovane „Cookies“ ali "piškotke" za tekstovne datoteke, kateri se shranjujejo na Vašem računalniku in s tem analizirajo Vašo uporabo naše spletne strani.Informacije glede piškotkov ustvarjajo informacije o uporabi te spletne strani (s vključenim vašim IP- naslovom) in se prenašajo na Google-ve strežnike, ki se nahajajo v ZDA, kjer se tudi shranjujejo.Google bo uporabljal Vaše podatke za storitve, ki so vezane na uporabo te spletne strani.V primeru potreb bo Google uporabil te informacije tudi za prenos na trejtje osebe, seveda v skladu z mednarodno zakonodajo o tretjih osebah.Google ne bo v nobenem primeru uporabil Vašega IP naslova za povezavo do drugih storitev. Seveda lahko onemogočite uporabo piškotkov preko Vašega raziskovalca. V tem primeru ne boste mogli uporabljati vseh naših storitev oziroma funkcij, ki jih spletna stran nudi. Z uporabo te spletne strani se strinjate, da bodo Vaši podatki obdelani le in samo v ta namen.