Kratkoročno parkiranje

Kratkoročno parkiranje je vrsta parkiranja koje se obračunava jednokratno. Ne postoji dugotrajna ugovorna obveza, a plaćanje se vrši gotovim novcem, kreditnom karticom ili eventualno bonovima za parkiranje koji su dostupni u pojedinim trgovinama prilikom kupnje.