Najčešća pitanja

Mogu li s poništenom hotelskom kartom (prilikom izlaza je još jednom upotrijebljena), a unutar dopuštenog vremena za parkiranje, još jednom ući u garažu sa svojim vozilom?

DA, u garažu možete ući sa hotelskom kartom. (Ne koristiti kartu za kratkoročno parkiranje!)

Tko mi može pomoći, ukoliko u garaži nije prisutno osoblje?

Idite do automata za plaćanje parkiranja i pritisnite tipku za razgovor, nakon čega ćete biti povezani izravno sa radnikom naše Službe za korisnike Garaže (0 – 24 sati).

Ukoliko prekoračim vrijeme parkiranja s hotelskom kartom, na koji način mogu podmiriti razliku za naknadu za parkiranje?

Na automatu za plaćanje parkiranja gotovim novcem ili putem druge hotelske karte koja još nije poništena.

Od kada počinje vrijeme parkiranje?

Vrijeme parkiranja se računa od trenutka prvog ulaza, neovisno jeste li vozilom u garažu ušli koristeći hotelsku kartu ili kartu za kratkoročno parkiranje.

Mogu li s poništenom hotelskom kartom parkirati za vrijeme njenog važenja, ukoliko u garažu vozilom ponovno uđem koristeći kartu za kratkoročno parkiranje?

NE, to nije moguće, jer kartu za kratkoročno parkiranje možete poništiti samo prilikom prvog ulaska u garažu sa Vašim vozilom.

Koliko dugo mogu parkirati na temelju hotelske karte?

Najduže moguće vrijeme parkiranja (većinom 1, 2 ili 3 dana) je otisnuto na hotelskoj karti.