Hotelska karta

Hotelske karte su prilagođene trajanju Vašeg boravka. S ovom kartom možete garažu koristiti bilo kada, neovisno jeste li u garažu ušli koristeći kartu za kratkoročno parkiranje ili uz predviđenu hotelsku kartu, a Vaš prvi ulazak u garažu određuje početak roka važenja hotelske karte. Odabrani hoteli u blizini određene garaže nude ovu uslugu – bilo kakvo parkiranje i bilo kada tijekom Vašeg boravka u hotelu za unaprijed određenu cijenu.