Najčešća pitanja

Tko mi može pomoći, ukoliko u garaži nije prisutno osoblje?

Idite do automata za plaćanje parkiranja i pritisnite tipku za razgovor, nakon čega ćete biti povezani izravno sa radnikom naše Službe za korisnike Garaže (0 – 24 sati).

Ukoliko prekoračim vrijeme parkiranja s hotelskom kartom, na koji način mogu podmiriti razliku za naknadu za parkiranje?

Na automatu za plaćanje parkiranja gotovim novcem ili putem druge hotelske karte koja još nije poništena.

Mogu li s poništenom hotelskom kartom (prilikom izlaza je još jednom upotrijebljena), a unutar dopuštenog vremena za parkiranje, još jednom ući u garažu sa svojim vozilom?

DA, u garažu možete ući sa hotelskom kartom. (Ne koristiti kartu za kratkoročno parkiranje!)

Od kada počinje vrijeme parkiranje?

Vrijeme parkiranja se računa od trenutka prvog ulaza, neovisno jeste li vozilom u garažu ušli koristeći hotelsku kartu ili kartu za kratkoročno parkiranje.

Mogu li s poništenom hotelskom kartom parkirati za vrijeme njenog važenja, ukoliko u garažu vozilom ponovno uđem koristeći kartu za kratkoročno parkiranje?

NE, to nije moguće, jer kartu za kratkoročno parkiranje možete poništiti samo prilikom prvog ulaska u garažu sa Vašim vozilom.

Koliko dugo mogu parkirati na temelju hotelske karte?

Najduže moguće vrijeme parkiranja (većinom 1, 2 ili 3 dana) je otisnuto na hotelskoj karti.